Friday, September 21, 2018

NGỰA PHI ĐƯỜNG XA - LÊ YÊN, PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG (1945)

No comments:

Post a Comment

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950