Monday, November 18, 2019

Thoi Tơ (Đức Quỳnh) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thoi Tơ
Lời và Nhạc: Đức Quỳnh
Họa sĩ: Bạch Đằng
Nhà xuất bản AN PHÚ

No comments:

Post a Comment

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950