Showing posts with label Đ. Show all posts
Showing posts with label Đ. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Đoàn Hùng Binh (Văn Giảng) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đoàn Hùng Binh
Sáng tác: Văn Giảng
Họa sĩ: Phi Hùng
Nhà xuất bản TINH HOA

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950