Showing posts with label Đức Quỳnh. Show all posts
Showing posts with label Đức Quỳnh. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Thoi Tơ (Đức Quỳnh) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thoi Tơ
Lời và Nhạc: Đức Quỳnh
Họa sĩ: Bạch Đằng
Nhà xuất bản AN PHÚ

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950