Showing posts with label T. Show all posts
Showing posts with label T. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Thoi Tơ (Đức Quỳnh) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Thoi Tơ
Lời và Nhạc: Đức Quỳnh
Họa sĩ: Bạch Đằng
Nhà xuất bản AN PHÚ

Tạ Từ (Tô Vũ) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tạ Từ
Sáng tác: Tô Vũ
Họa sĩ: Phi Hùng
TINH HOA XUẤT BẢN

Tôi Bán Đường Tơ (Thẩm Oánh) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tôi Bán Đường Tơ
Lời và Nhạc: Thẩm Oánh
Bìa do Họa-sĩ Đinh-Minh trình bầy
Nhà xuất bản THE-GIOI (116, Phố Huế - HA-NOI)
TU SACH NGHE THUAT

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950