Showing posts with label Tô Vũ. Show all posts
Showing posts with label Tô Vũ. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Tạ Từ (Tô Vũ) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tạ Từ
Sáng tác: Tô Vũ
Họa sĩ: Phi Hùng
TINH HOA XUẤT BẢN

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950