Showing posts with label Thẩm Oánh. Show all posts
Showing posts with label Thẩm Oánh. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Tôi Bán Đường Tơ (Thẩm Oánh) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tôi Bán Đường Tơ
Lời và Nhạc: Thẩm Oánh
Bìa do Họa-sĩ Đinh-Minh trình bầy
Nhà xuất bản THE-GIOI (116, Phố Huế - HA-NOI)
TU SACH NGHE THUAT

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950