Showing posts with label Văn Giảng. Show all posts
Showing posts with label Văn Giảng. Show all posts

Monday, November 18, 2019

Đoàn Hùng Binh (Văn Giảng) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Đoàn Hùng Binh
Sáng tác: Văn Giảng
Họa sĩ: Phi Hùng
Nhà xuất bản TINH HOA

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950