Monday, November 18, 2019

Tạ Từ (Tô Vũ) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Tạ Từ
Sáng tác: Tô Vũ
Họa sĩ: Phi Hùng
TINH HOA XUẤT BẢN

No comments:

Post a Comment

Việt Nữ Gọi Đàn (Lưu Hữu Phước) Bìa Nhạc Xưa

Nhạc phẩm: Việt Nữ Gọi Đàn Sáng tác: Lưu Hữu Phước Nhà xuất bản HƯƠNG MỘC LAN 1950